החייאת חברה, אימתי?

[Total: 1   Average: 5/5]
17/06/2020

עם הכרזת חברה כמחוקה או מחוסלת, מסתיימת אישיותה המשפטית ומסתיימים חובותיה וזכויותיה כלפי כולי עלמא. על כן לא ניתן לפעול בשמה או לעדכן דיווחים מטעמה. אם כך נשאלת השאלה, מה ניתן לעשות במקרים כאשר החברה הותירה אחריה חובות או פעולות להן התחייבה כשהייתה קיימת ופעילה.

לדוגמה, חברה שנמחקה מפנקס החברות והותירה אחריה נכס מקרקעין שלא הושלמה העברתו בלשכת רישום המקרקעין לבעליו החוקיים בהתאם לחוזה המכר. במקרה כזה, הקונה לא יוכל להירשם כבעל הנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

כמו כן, במקרים אחרים עולה הצורך בהחייאת חברה על מנת לנסות להרים את "מסך ההתאגדות" ולתבוע את החברה ביחד עם בעלי המניות שלה בגין חובות או זכויות בהם חבו כלפי עובדים ונושים טרם חיסול החברה.

כאן המקום להסיר דאגה מלבכם ולומר כי קיים פתרון משפטי ואפקטיבי למקרים מסוג זה.

קודם לפתרון, נבהיר כי חברה יכולה להימחק משתי סיבות: 1. רשם החברות החליט למחוק את החברה מפנקס החברות כסנקציה על כך שהחברה לא שילמה את האגרות השנתיות ולא ביצעה את החובות המוטלות עליה. 2. החברה הוכרזה כמחוסלת לאחר שפתחה באופן יזום או שנכפה עליה הליך של פירוק.

על פי סעיף 369 לפקודת החברות, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה בכתב יד לצורך החייאת חברה שנמחקה או חוסלה באמצעות הליך של המרצת פתיחה (הליך המתברר באופן מהיר ומקוצר על יסוד תצהירים בלבד). יש לצרף לבקשה תצהיר מקורי מאומת על ידי עורך דין. את הבקשה יכול להגיש כל אדם שיש לו אינטרס בהחייאת החברה ולאו דווקא מי שקשור לחברה באופן ישיר.

יש להבדיל בין בקשה להחייאת חברה שחוסלה לבין בקשה להחייאת חברה שנמחקה.

בקשת החייאה של חברה שחוסלה, אף שהיא דומה לכאורה להגשת בקשה להחייאת חברה שנמחקה, שונה ממנה במהותה. בית המשפט רשאי להכריע בבקשה להחייאה של חברה שחוסלה אם הוגשה עד שנתיים מיום החיסול, בעוד שבקשת החייאה של חברה שנמחקה מתוחמת בזמן לעשרים שנים מיום המחיקה.

יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשה להחייאת חברה גם לאחר שחלפו עשרים שנים, בצירוף בקשה מתאימה לבית המשפט. רשם החברות יתן את תגובתו לבקשה, יאשר או ידחה אותה. ברוב המקרים רשם החברות יתנה את החייאת החברה בתשלום האגרה ובהגשת דוחות, הכל בהתאם לעילות המפורטות בבקשה ההחייאה.

תקנה 5א(ד) לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001, קובעת, כי בנסיבות מסוימות, חברה שמחיקתה בוטלה תהיה פטורה מתשלום אגרה חלקי או מלא בגין תקופת המחיקה. לדוגמה, כאשר הבקשה להחייאת החברה מוגשת לצורך פעולה פורמלית גרידא או ספציפית כמו העברת זכויות במקרקעין, יתכן מאוד כי בית המשפט יפטור את מגיש הבקשה מתשלום אגרה לרשם החברות. יצוין כי החייאת חברה לצורך העברת זכויות במקרקעין מחברה שנמחקה או חוסלה יכולה להוות פתרון מהיר ופשוט.

הליך החייאת החברה יכול להתבצע על ידי פנייה לבית המשפט ממפרק החברה או מכל אדם אחר שיש לו אינטרס בתביעת החברה. ביטול החיסול של החברה יהיה במקרים בהם קם נושה חדש לחברה אשר לא היה ידוע על קיומו בזמן פירוק החברה.

למשרדי ניסיון רב בתחום החברות וכפועל יוצא מכך אנוכי עוסק חדשות לבקרים בבקשות פירוק והחייאה של חברות. אי לכך ברשותי הניסיון והידע להתמודד עם הגופים השונים מולם יש לנהל את ההליך המבוקש מראשיתו ועד סופו ולמזער הוצאות עבורך.

** אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי פרטני אצל עורך דין. האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקיף מעורך דין.